Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinterne kurs

Vi ønsker alltid at våre kunder skal få mest mulig utbytte av et kurs.

Med bedriftsinterne kurs kan vi tilrettelegge det slik at bedriften eller rettere sagt, din organisasjon, har minst mulig "nedetid" for de ansatte. Vi vil også spesialtilpasse kurset slik at det passer for bedriften og de ansatte. Noen ansatte kan mer enn andre og dette vil vi også ta hensyn til i planleggingsfasen av kurset. Alle bedrifter er forskjellige og for noen er det viktig med kontinuerlig bemanning, mens det i andre bedrifter kan være mulig å holde stengt i den tiden kurset pågår.

Med riktig planlegging kan bedriften spare tid ved å få lagt kurstidspunktet til en spesiell dato eller kanskje til kveldstid eller som helgekurs.

Dersom dere ønsker et litt spesielt kurs med andre opplevelser, som f eks en tur til Gran Canaria eller kanskje en tur med Kielfergen og kurs på båten så ordner vi dette. Det eneste vi trenger er å få beskjed litt tid i forveien.  

Vi kan spesialtilpasse pensum for dere. Om vi har 2 stk kurs som går over 2 X 2 dager kan vi få avviklet dette på 3 dager dersom det er ønskelig. Vi kan også kjøre doble økter og avvikle 4 dagers kurs på 2 dager, eller vi kan trekke sammen pensum for kursene og lempe på tidene. Når vi planlegger dette i forkant sier vi hva vi mener er god pedagogikk og hvilket utbytte dere kan forvente med det endrede pensumet. Ingen vil være tjent med et for stort pensum på alt for kort tid, for det finnes ingen snarvei til kunnskap. Her vil vi kunne bidra med gode råd og i fellesskap finner vi det beste alternativet.

Når det gjelder kurslokaler må vi enten bruke lokaler deres bedrift disponerer eller så kan dere eller vi ordne med andre leide lokaler. Alle slike ting avtaler vi i planleggingsfasen.

For å få til størst mulig effekt og best mulige resultater av kurset bruker vi dette velkjente verktøyet som går gjennom 5 stadier.

Behovsanalyse_aniI den innledende behovsanalysen kan enten vi gjøre en vurdering på stedet eller dere kan selv sette opp gruppene utfra den kjennskap dere har til de ansatte. Når oversikten over behovet er på plass vil vi starte selve planleggingen av kurset sammen med dere. Selve gjennomføringen og evalueringen tar vi oss av. Oppfølging er valgfritt og avtales i planleggingsfasen.

Ta kontakt med oss på telefon eller epost så er det mye enklere å bli enige om hva vi skal gjøre i neste trinn.

Kontakt oss

Bedriftsinterne kurs

Har din bedrift behov for intern opplæring? 

Kontakt oss for å komme i gang med tilretteleggelsen av et kurs på din arbeidsplass.

Salgskurs er populære som bedriftsintern opplæring og sammen med deg skreddersyr vi et kursopplegg. Om det er behov for å dele opp i større eller mindre grupper eller kanskje tilpasse kurset til de enkeltes behov tar vi dette med i planleggingen.

IT-kursene våre er berømte for sin enkle fremstilling av komplekse problemer.

logosamling

En av de store fordelene ved bedriftsintern opplæring er at vi kan tilpasse undervisningen slik at den kan hjelpe til med bedriftsinterne løsninger som f eks få i drift et internt fellesforum hvor de ansatte kan diskutere, gjerne i flere forskjellige grupper. Andre ting kan være fokus på egne produkter og fremhevelse av fordeler med produktene. Slike ting kan vi ikke gjøre på våre vanlige åpne kurs.

 

Kontakt oss

Hvordan foregår våre kurs?

Vår nye kursfilosofi bygger på at vi har avviklet alle våre faste installasjoner av maskinparker og faste kurslokaler rundt om i landet. Vi ser det som mye mer kostnadseffektivt å oppsøke kundene der de er og heller leie kurslokaler fra hoteller eller andre som dekker våre behov for lokaler. Kvaliteten på kursene blir akkurat den samme.

Selve undervisningen foregår via prosjektor eller flipover hvor bolker av teorien blir gjennomgått. Deretter er det praktiske oppgaver med personlig veiledning. På salgskursene er det alltid mye humor og latter med rollespillene om alle de vanskelige kundene.

Aktiviteter ved bedriftsinterne kurs

Dersom det er ønskelig ordner vi med felles aktivitetstilbud for de ansatte. Ofte kan det være lurt å legge inn noe som bryter isen og styrker fellesskapsfølelsen der dette er praktisk mulig.

Vi kan ordne med kaffe, lunsj evt middag og overnatting for de som har behov for dette. Ta kontakt og si hvordan dere vil ha det så vil vi kunne gi et konkret tilbud på hele kurset.

Kontakt oss