Kurs i bildebehandling

BildeirammeDelta på vårt kurs i bildebehandling og lær om en mengde nyttige ting du kanskje ikke var klar over var mulig. Felles kurs for både Photoshop og PhotoShop Elements.

Les mer

Gode råd er gull verdt

Gull

Kunnskap er lønnsomt. Mange investerer i dyre dataprodukter, men glemmer fullstendig at noen faktisk skal kunne bruke dem. Kunnskap kommer ikke rekende på ei fjøl. Gå på kurs!

Les mer

Profesjonell hjemmeside

HjemmesideVåre Joomlakurs er svært populære og om du gjør jobben selv kan du slå mange fluer i en smekk. Du har selv kontrollen med dine hjemmesider og du vil spare mye på å sette opp og vedlikeholde sidene dine selv.

Les mer

Grunnleggende IT-forståelse

Grunnleggende IT-forståelseGrunnleggende IT-forståelse gir deg en innsikt i hvordan datamaskinen er bygget opp og tenker. Vi anbefaler alle å få med seg denne modulen selv det koster litt ekstra og at det tar litt lengre tid. Om du forstår det grunnleggende så er det så mye enklere å forstå alt som kommer videre i dataverdenen. Det blir enklere å forstå alle programmer om du bare kan se for deg hvordan datamaskinen arbeider. Her må vi bare referere til våre tidligere elever om at denne modulen ville de aldri vært foruten, men det forsto de først etter å ha gjennomført den.

Kursets innhold:

– Grunnleggende begreper
– Maskinvare
– Programvare
– Informasjonsnettverk
– Datamaskiner i hverdagen
– Helse, miljø og sikkerhet
– Sikkerhet
– Opphavsrett og lovgivning

Om boken vi bruker

DataPower - ISBN: 978-82-477-1710-3

Pris: Kr 250,- er inkludert i kursprisen

Dette er en lærebok som gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvordan datamaskinen fungerer og hva den kan brukes til. Dette kan for  eksempel være kommunikasjon i et nettverk eller via Internett.
Det er viktig å ha kunnskap om IT i et samfunnsperspektiv, og hvordan datamaskiner kan påvirke helse og miljø. Sikkerhet og aktuelt lovverk i forbindelse med bruk av datamaskiner og programvare blir også gjennomgått.

Boka er godkjent av Datakortet a.s, og gir en fullgod presentasjon av innholdet for Modul 1 – Grunnleggende IT-forståelse i Datakortets Fagplan 4.0.


Metodikk og struktur

Delkapitlene inneholder en teoridel, samt en rekke oppgaver gir mulighet for å ta i bruk de nye kunnskapene på en selvstendig måte. Til slutt i kapitlene finnes det ekstraoppgaver som gir mulighet for å ta i bruk kunnskaper fra hele kapitlet.


Sertifisering

Kurset gir deg kunnskapene, men en sertifisering av kunnskapene er en frivillig ordning for deg som ønsker å få en dokumentasjon på dine kunnskaper. For å få et godkjent testbevis må du ta en sertifiserende test hos et av Datakortets testsentre.

Nærmeste testsenter finner du hos Datakortet

Vanskelighetsgrad for sertifisering i Modul 1: Enkel

Kursets varighet: 1/2 dag
Kurspris: Kr 1000,-

Hva vi skal gjennomgå:

1 Grunnleggende begreper
1.1 Maskinvare, programvare og IT
1.2 Datamaskintyper
1.3 Datamaskinens oppbygning
1.4 Datamaskinens ytelse

5 Datamaskiner i hverdagen
5.1 Informasjonssamfunnet
5.2 Datamaskiner i arbeidslivet
5.3 Datamaskiner i offentlig sektor
5.4 Datamaskiner i skolen
5.5 Datamaskiner i hjemmet
5.6 Elektronisk post
5.7 Elektronisk handel

2 Maskinvare
2.1 Prosessor
2.2 Minne
2.3 Inn-enheter
2.4 Ut-enheter
2.5 Lagringsenheter

6 Helse, miljø og sikkerhet
6.1 Ergonomi og helse
6.2 Sikkerhet
6.3 Miljø

3 Programvare
3.1 Programvaretyper
3.2 Operativsystem
3.3 Brukerprogrammer
3.4 Grafisk brukergrensesnitt
3.5 Programvareutvikling

7 Sikkerhet
7.1 Informasjonssikkerhet
7.2 Sikkerhetskopiering
7.3 IT-kriminalitet
7.4 Datavirus
7.5 Brannmur

4 Informasjonsnettverk
4.1 Lokalnett og fjernnett
4.2 Internett, intranett og ekstranett
4.3 Det fysiske nettet

8 Opphavsrett og lovgivning
8.1 Opphavsrett
8.2 Personopplysningsloven

Hvordan foregår våre kurs?

Vår nye kursfilosofi bygger på at vi har avviklet alle våre faste installasjoner av maskinparker og faste kurslokaler rundt om i landet. Vi ser det som mye mer kostnadseffektivt å oppsøke kundene der de er og heller leie kurslokaler fra hoteller eller andre som dekker våre behov for lokaler. Kvaliteten på kursene blir akkurat den samme.

Selve undervisningen foregår via prosjektor eller flipover hvor bolker av teorien blir gjennomgått. Deretter er det praktiske oppgaver med personlig veiledning. På salgskursene er det alltid mye humor og latter med rollespillene om alle de vanskelige kundene.

Vi bruker bøker fra DataPower

Vi har 25 års erfaring med bøker fra DataPower Learning AS for våre over 3000 elever. Vi kan derfor garantere at det er kvalitet fra perm til perm i bøkene vi bruker. Vi har selvsagt vurdert alle bøker som er på markedet og det er mye bra og endel mindre bra i det øvrige utvalget. Noen bøker har knotete forklaringer og andre kan være for mye "gå rundt grøten" uten å komme til poenget, men andre igjen kan være rimelig bra. Med tanke på stabilitet i hva vi kan forvente oss av nye bøker, tilsier vår pedagogikk, og ikke minst tidsbruk, at det ikke er plass til uklarheter. På denne bakgrunn har vi gjort vårt valg for vår leverandør av bøker. 

Bøker er inkludert i kursprisen.

Vanskelighetsgrad Datakorttester

Siden vi har kjørt mange tusen datakorttester har vi både statistikk og "hands on" erfaring i hva man kan forvente seg av Datakortets tester. Vi skal imidlertid være litt forsiktig med å være for kategorisk siden det da kan være en fare for at noen tar litt for lett på testene eller motsatt. Det vi likevel tar sjansen på er å si litt om hva vi vet av statistikk for testene og våre elevers egne uttalelser. Tester er likevel individuelle og spørsmålene er forskjellige fra kandidat til kandidat.

En annen sak er at kunnskapsnivået (både nye og gamle kunnskaper) varierer fra elev til elev så ikke ta noe for gitt. Fordi vi vet at "alle" som skal ta tester spør disse spørsmålene så sier vi litt om dem, men som sagt skal dette tas med "en klype salt". Noen vil også sikkert utfra egen erfaring føle at dette er direkte feil, eller de kan rett og slett ha hatt flaks med testene og fått spørsmål de lett kunne svare på, eller kanskje motsatt.

Vi bruker 3 kategorier:
Enkel - Middels - Krevende