Høynivåkurs - Trinn 2

Høynivåkurs - Trinn 2

Tema: Psykologi rundt forhandlingsbordet

Trinn2

Kurset er lagt opp med en god del teori, men også litt rollespill innimellom for å øke forståelsen.

Dette kurset tar ikke sikte på å vise hvordan man skal sette inn det avgjørende støtet for å vinne salget. Kurset er for at selgeren skal være på høyde med situasjonen til enhver tid. Salg vinnes som regel ved at mennesker er komfortable i hverandres selskap og derfor må endel grunnleggende forståelse være på plass før du sitter i stolen og føler deg ukomfortabel. Har du forståelse kan du også utstråle et vinnende vesen, og om det er slik og du har et greit produkt så kommer gjerne salget av seg selv. Naturligvis må du kjenne til de grunnleggende salgsprinsippene før du går inn i slike forhandlinger.

Hvem har behov for dette kurset:
Kurset er for de som driver med salg av varer som representerer en høy verdi og hvor salget ender opp i kontraktsform.
Kurset egner seg også svært godt som inspirasjon for etablerte selgere i samme skikt.

Kurset går over 5 dager mellom kl 09:00 og kl 15:30 evt 10 dager kveldstid 18:00 - 21:00
Vi kjører 2 bolker à 3 timer pr dag. 9-12 - matpause - 12.30-15.30
Det blir også et par korte pauser innimellom som vi ikke kan tidfeste.

Datoer første kurs: Ta kontakt
Sted: Hele landet

Pris kr 18000,- pr deltaker inkl kaffe.

Meld deg på kurset her

Dette er trinn 2 i en serie på 2 trinn i vår øverste klasse av sertifiserende salgskurs.

Kurset har to lærere hvor den ene er advokat og spesialist på B2C-salg. Advokaten vil også være tilgjengelig for spørsmål som har en generell relevans.

Den andre kurslæreren er IT-ingeniør med psykologi, bedriftsledelse og markedsføring i fagkretsen og er spesialist på B2B-salg.

Begge lærerne vil være tilstede under hele kurset og det kan stilles spørsmål underveis.

 

Her vil vi fokusere på:

 • Kort oppsummering fra høynivåkurs 1
 • Hvem er du?
 • Hvordan kler du deg?
 • Hvordan oppfører du deg?
 • Hvem snakker du til
 • Respekt for konkurrenter
 • Kulturforståelse
 • Religionsforståelse
 • Patriotisme
 • Snobberi
 • Mediepåvirkning
 • Discountingsprinsippet
 • Korresponderende slutningsteorier
 • Sammenhengen mellom fysiske og psyokologiske objekter
 • Gruppeprosesser
 • Kognisjon
 • Forme/endre holdninger
 • Holdningsmåling
 • Tilpasse kundens dissonans som er til hinder for et kjøp
 • Rettferdiggjøring av beslutninger

 

 • Grunnleggende om nevrotransmitter:
  • Serotonin
  • Dopamin
  • Noradrenalin
  • Glutamat

 

Trinn for trinn

 

Hoynivakurs

Bilde av jente

henda_i_vaeret 

Kurslærerne på salgskurset

På dette kurset har vi ikke mindre enn to kurslærere som hele tiden kommer med innspill fra sine egne erfaringer innen salg

Den ene kurslæreren er utdannet advokat og har i flere år drevet sin egen praksis. Etter et lukurativt tilbud begynte han med salg av luksustimeshare i syden og lærte på denne måten hvordan de virkelige proffene driver med salg. Han har deltatt på de aller mest prestisjetunge salgskursene som finnes og kan knepene som booster salget. Her får du en unik innsikt i B2C-salg.

Den andre kurslæreren er IT-ingeniør med master i programvare og MCSE-spesialisering fra Microsoft. Han har utdannelse fra høyskoler innen bedriftsledelse og markedsføring og i tillegg kommer flere års utdannelse i psykologi fra universitet. Et av ansvarsområdene har vært å forhandle frem storleveranser av datautstyr til bedrifter, offentlige institusjoner og hjelpemiddelsentraler. Storleveranser krever mye forberedelser og lang planlegging før man presenterer sluttproduktet for kunden. Ofte møter man ikke kunden før selve presentasjonen pga offentlige anbuds-innbydelser, og en liten feil kan spolere uker eller måneders arbeid. Her får du en grundig innføring i B2B-salg.

På begge de to første trinnene kjøres et felles pensum siden det her er en god del likheter innen de to gruppene av salg.

Påmelding til kursene

Vi prøver alltid å gjøre ting så enkelt som mulig for våre kunder, men noen kjøreregler må vi likevel ha.

Ved påmelding til kurs så regnes dette som bindende. Dersom du av en eller annen grunn ikke deltar på kurset så kan vi dessverre ikke refundere kursprisen, men du kan la en annen overta din plass på kurset. Unntak gjøres ved dødsfall eller alvorlig sykdom som kan dokumenteres.

Betaling for kurs skal normalt skje før kursstart siden produktet du får er vanskelig å kreve tilbake.

Vi sender ut en faktura med forfallsdato først når vi har tilstrekkelig antall deltakere for å starte opp kurset.

Dersom kurset ikke kan startes opp pga liten påmelding kan vi ikke på noen måte holdes ansvarlig for de problemer du eventuelt måtte få som en følge av dette.

Meld deg på kurset her