Høynivåkurs - Trinn 1

Høynivåkurs - Trinn 1

Tema: Forberedelser før presentasjonen

Trinn1

Kurset er lagt opp med en god del teori, men også litt rollespill innimellom for å øke forståelsen.

Alle som skal presentere et produkt eller en ide må ha gjort hjemmeleksa si og ikke komme uforberedt. Dette kurset er ikke ment for å vise hvordan man setter inn støtet for at salget skal komme i boks. Kurset er for å vise hvilke forberedelser som må gjøres, hva du må beherske og hvordan du presenterer deg og ditt firma, før du møter kunden. Det handler sjelden om andreplasser når det gjelder salg og derfor må du lykkes første gang.

Naturligvis må du kjenne til grunnleggende salgsprinsipper om du har til hensikt å aktivt drive med salg, men kurset er også svært godt egnet for de som bare vil gjøre en god presentasjon som ikke nødvendigvis skal ende opp med et salg. 

Hvem har behov for dette kurset:
Kurset er for de som driver med salg av varer som representerer en høy verdi og hvor salget ender opp i kontraktsform.
Kurset egner seg også svært godt som inspirasjon for etablerte selgere i samme skikt.
Kurset er meget godt egnet for ledere eller andre som kun vil gjøre en god presentasjon.

Kurset går over 5 dager mellom kl 09:00 og kl 15:30 evt 10 dager kveldstid 18:00 - 21:00
Vi kjører 2 bolker à 3 timer pr dag. 9-12 - matpause - 12.30-15.30
Det blir også et par korte pauser innimellom som vi ikke kan tidfeste.

Datoer første kurs: Ta kontakt
Sted: Hele landet

Pris kr 18000,- pr deltaker inkl kaffe.

Dette er trinn 1 i en serie på 2 trinn i vår øverste klasse av sertifiserende salgskurs.

Kurset har to lærere hvor den ene er advokat og spesialist på B2C-salg. Advokaten vil også være tilgjengelig for spørsmål som har en generell relevans.

Den andre kurslæreren er IT-ingeniør med psykologi, bedriftsledelse og markedsføring i fagkretsen og er spesialist på B2B-salg.

Presentasjoner kan inneholde både raske argumenter og langsiktige perspektiver. Presentasjoner kan derfor gjerne inneholde elementer fra B2C salg.

Begge lærerne vil være tilstede under hele kurset og det kan stilles spørsmål underveis.

Det første trinnet på høynivåkurset er om hva selgeren må gjøre som forberedelser før sitt møte med kunden. Å komme helt eller delvis uforberedt er som kjent temmelig fatalt for utfallet dersom man da ikke har monopol.

Her vil vi fokusere på:

 • Bruk av AV-utstyr
 • Bruk av PowerPoint
 • Avansert bruk av PowerPoint
 • Samle inn kunnskap om kunden
 • Samle inn kunnskap om omfanget av leveransen
 • Samle inn kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer
 • Snakke med nøkkelpersoner eller de ansatte i kundebedriften
 • Samle inn fakta om produktet du skal selge
 • Referanser om produktet
 • Teknisk bakgrunn om produktet eller produktene
 • Leveringsavtaler og lovverk rundt disse
 • Egenforståelse av forskjellen på lovverk og regelverk
 • Serviceavtaler
 • Deletilgang på produktet eller produktene
 • Oppgraderinger av produktet eller produktene
 • Produktets levetid
 • Overgang til nye produkter
 • Implementering av nye produkter
 • Kompatibilitet med oppgraderte produkter og implementering av disse
 • Bedriftens kunnskapsnivå om produktet
 • Om kunnskapen ikke finnes, hvem samarbeider vi med?
 • Leverandørlandets og fabrikkens stabilitet
 • Hvem konkurrerer du mot
 • Hvem presenterer du produktene dine for?
 • Hvem er du?
 • Hvordan kler du deg?
 • Hvordan oppfører du deg?

Meld deg på kurset her

 

Trinn for trinn

 

Hoynivakurs

Bilde av jente

henda_i_vaeret 

Kurslærerne på salgskurset

På dette kurset har vi ikke mindre enn to kurslærere som hele tiden kommer med innspill fra sine egne erfaringer innen salg

Den ene kurslæreren er utdannet advokat og har i flere år drevet sin egen praksis. Etter et lukurativt tilbud begynte han med salg av luksustimeshare i syden og lærte på denne måten hvordan de virkelige proffene driver med salg. Han har deltatt på de aller mest prestisjetunge salgskursene som finnes og kan knepene som booster salget. Her får du en unik innsikt i B2C-salg.

Den andre kurslæreren er IT-ingeniør med master i programvare og MCSE-spesialisering fra Microsoft. Han har utdannelse fra høyskoler innen bedriftsledelse og markedsføring og i tillegg kommer flere års utdannelse i psykologi fra universitet. Et av ansvarsområdene har vært å forhandle frem storleveranser av datautstyr til bedrifter, offentlige institusjoner og hjelpemiddelsentraler. Storleveranser krever mye forberedelser og lang planlegging før man presenterer sluttproduktet for kunden. Ofte møter man ikke kunden før selve presentasjonen pga offentlige anbuds-innbydelser, og en liten feil kan spolere uker eller måneders arbeid. Her får du en grundig innføring i B2B-salg.

På begge de to første trinnene kjøres et felles pensum siden det her er en god del likheter innen de to gruppene av salg.

Påmelding til kursene

Vi prøver alltid å gjøre ting så enkelt som mulig for våre kunder, men noen kjøreregler må vi likevel ha.

Ved påmelding til kurs så regnes dette som bindende. Dersom du av en eller annen grunn ikke deltar på kurset så kan vi dessverre ikke refundere kursprisen, men du kan la en annen overta din plass på kurset. Unntak gjøres ved dødsfall eller alvorlig sykdom som kan dokumenteres.

Betaling for kurs skal normalt skje før kursstart siden produktet du får er vanskelig å kreve tilbake.

Vi sender ut en faktura med forfallsdato først når vi har tilstrekkelig antall deltakere for å starte opp kurset.

Dersom kurset ikke kan startes opp pga liten påmelding kan vi ikke på noen måte holdes ansvarlig for de problemer du eventuelt måtte få som en følge av dette.

Meld deg på kurset her