Uvaner hos selgere

Har du noengang kommet inn i en butikk hvor to selgere er altfor opptatt av å prate med hverandre til å kunne ekspedere kunder?

Har du sett selgere som overdriver eller selgere som tillater seg å overkjøre kunden?

Listen er lang over ting som går ut på å få kunden ut av butikken så fort som mulig. Vi tar tak i disse tingene og gjør endringer på dem.

Det er kundene butikkene lever av, ikke selgerne.

​ 

Hvem er gode selgere?

Å selge en vare kan nok nesten hvem som helst klare, men å få solgt flere varer til samme kunde krever trening. Om man ikke gir sine selgere opplæring i mersalg og/eller kryssalg taper man regelmessig omsetning. At selgerne har et mål og en mening for sine virkedager er utgangspunktet for en god selger.

Som bedriftsleder må du også være oppmerksom mot dine gode selgere, ellers mister de interessen for å gjøre en god jobb.

Selgertrening

Selgertrening

Milano

Selgerkurs danner basis for den kunnskapen man faktisk må ha for å arbeide som selger. Likevel vil salgskurs alene aldri være nok for at selgerne skal få drillet sin metodebruk og forstå hva de forskjellige metodene innebærer og hvilke fordeler de har. Ikke minst er det viktig å vite når man skal bruke den ene metoden fremfor den andre.

Alle forstår at skuespillere og sangere ikke bare leser gjennom teksten og deretter setter i gang med fremføringen for publikum. Akkurat slik er det med selgere også. Øvelser og repetisjoner må til. Vi bruker å snakke om at ting skal sitte i "fingrene", men i dette tilfellet blir det "å få det til å sitte i tungen".

Hva vi gjør på disse treningskursene er rollespill og en del quiz fra aktuelle situasjoner hvor vi ber om valg av metodebruk. Forutsetningen er selvsagt at alle kjenner til de forskjellige metodene på forhånd. Vi har også endel casetilfeller der vi ber om en forklaring på hvorfor kunden gikk uten å kjøpe noe. Forklaringen kan også like gjerne være noe hos kunden som ligger utenfor selgerens ansvar. I slike tilfeller er det viktig at selgeren ikke tar dette til seg som en personlig feil. Eliminering av unødig fundering og rask gjenoppbygging av tapt humør vil også være viktig drilling på disse treningsøktene.

Vi vil anbefale alle som har et behov for drilling av salgsferdigheter, uavhengig av om du/dere er tidligere kunde hos oss, om å kontakte oss for å avtale tidspunkt for trening. Vi setter tema etter at vi har foretatt en behovsanalyse og  kartlegging av tidligere kunnskaper. Varigheten varierer vi etter deres ønsker og treningsøktene kan også legges til helger eller ettermiddager/kveld ved behov.

For bedriftsintern trening er det fint om du kontakter oss for en nærmere samtale. Vi tilrettelegger da for spesifikke produkter eller produktgrupper etter eget ønske.

Pris: Kr 3500,- pr deltaker

Varighet: 1 dag

Husk at det er god butikk å benytte seg av vår selgertrening.

Meld deg på kurset her

Kurslærerne på salgskurset

På dette kurset har vi ikke mindre enn to kurslærere som hele tiden kommer med innspill fra sine egne erfaringer innen salg

Den ene kurslæreren er utdannet advokat og har i flere år drevet sin egen praksis. Etter et lukurativt tilbud begynte han med salg av luksustimeshare i syden og lærte på denne måten hvordan de virkelige proffene driver med salg. Han har deltatt på de aller mest prestisjetunge salgskursene som finnes og kan knepene som booster salget. Her får du en unik innsikt i B2C-salg.

Den andre kurslæreren er IT-ingeniør med master i programvare og MCSE-spesialisering fra Microsoft. Han har utdannelse fra høyskoler innen bedriftsledelse og markedsføring og i tillegg kommer flere års utdannelse i psykologi fra universitet. Et av ansvarsområdene har vært å forhandle frem storleveranser av datautstyr til bedrifter, offentlige institusjoner og hjelpemiddelsentraler. Storleveranser krever mye forberedelser og lang planlegging før man presenterer sluttproduktet for kunden. Ofte møter man ikke kunden før selve presentasjonen pga offentlige anbuds-innbydelser, og en liten feil kan spolere uker eller måneders arbeid. Her får du en grundig innføring i B2B-salg.

På begge de to første trinnene kjøres et felles pensum siden det her er en god del likheter innen de to gruppene av salg.

Påmelding til kursene

Vi prøver alltid å gjøre ting så enkelt som mulig for våre kunder, men noen kjøreregler må vi likevel ha.

Ved påmelding til kurs så regnes dette som bindende. Dersom du av en eller annen grunn ikke deltar på kurset så kan vi dessverre ikke refundere kursprisen, men du kan la en annen overta din plass på kurset. Unntak gjøres ved dødsfall eller alvorlig sykdom som kan dokumenteres.

Betaling for kurs skal normalt skje før kursstart siden produktet du får er vanskelig å kreve tilbake.

Vi sender ut en faktura med forfallsdato først når vi har tilstrekkelig antall deltakere for å starte opp kurset.

Dersom kurset ikke kan startes opp pga liten påmelding kan vi ikke på noen måte holdes ansvarlig for de problemer du eventuelt måtte få som en følge av dette.

Meld deg på kurset her

Manglende salgskompetanse

Nedenfor har vi sakset hva andre skriver om hvilke problemer forretninger sliter med og dette er altså ikke våre ord:

Ekspeditører som er uten kunnskaper om produktene i en butikk er en fornærmelse mot kundene. I tillegg er mange lite engasjert i kundens ve og vel og er kun opplært av kollegaer. Prøve og feilemetoden kombinert med lave lønninger gjør at de ser på jobben som lite utfordrende og blir kun en mellomjobb inntil de finner noe bedre. Resultatet er kundeflukt.

Produktspesialister er gode kunde-veiledere, men uten salgskunnskap påfører de butikken daglige tap fordi de ikke vet å utnytte kundesituasjonen.

Servicefolk spør gjerne "Var det noe mer" før de avslutter salget. Det hjelper ikke om de er dyktige servicefolk og kundeveiledere når de ikke utnytter kundesituasjonen.

Selgere som er fokusert på å få i stand en kontrakt med kunden kan ofte virke agressiv i salget og fremstå med manglende empati for kunden. Slike selgere vil ikke få til gjensalg og gode kunderelasjoner.

Med den overflod av varer vi ser på markedet i dag er det viktig å kjenne til de nyeste salgsmetodene. Gamle salgsmetoder er over og ut for lenge siden.