Litt om oss

Hvem er BWW og hva er vår bakgrunn

BWW er en innovativ norsk bedrift med norske eiere. Vi har ikke lenger faste lokaler med egne maskinparker, men reiser rundt i hele Norge og holder bedriftsinterne eller åpne kurs på hoteller eller andre leide lokaler hvor deltakerne selv tar med sin egen PC til bruk under kurset der dette er påkrevet. På denne måten holder vi prisene nede uten at det går utover kvaliteten.

Vi har tidligere hatt flere lokaler rundt om i landet med faste maskinparker, men i våre dager har de fleste egen bærbar PC og da synes vi at det er uhensiktsmessig å bruke store summer på både lokaler og maskinparker vi egentlig ikke trenger. Vi tilpasser oss markedet og dette er en vinn/vinn situasjon for våre kunder og oss, i og med at vi klarer å holde prisene nede på denne måten.

Vi er en fullstendig leverandøruavhengig bedrift og vi holder kurser for offentlig ansatte, forsvaret, ansatte i bedrifter eller privatpersoner, både som bedriftsinterne kurs eller på våre åpne kurs hvor alle kan delta.

Vår kunnskapsplattform omfatter bl a IT-kurs, bedriftsetablererskole, salg og markedsføring, organisasjonssamarbeid og vår juridiske avd. Vi utvikler stadig nye kurs i andre fagområder vi ønsker å sette fokus på og vi ansetter fortløpende fagfolk til å ta seg av disse kursene.

Organisering av bedriften
GrupperVi har vårt hovedkontor i Oslo, men vi arbeider slik at vi organiserer kurs på forskjellige steder i Norge med lokale lærere. Fordi vi har arbeidet mye med internett og har driftet lyd/bildestudioer er vi fortrolige med å holde konferanser via nett. Vi kan derfor arbeide over store geografiske områder og fortsatt holde like god oversikt som om vi arbeidet i samme hus. Argumentet om at et firma må være lokalisert i samme hus for å kunne ta seg av jobben er foreldet tankegang. F eks kjenner ikke vi våre norske domene- og webhotelleverandører. Vi har heller ingen anelse om hvem det er som "hoster" våre backuper i USA, men felles for dem begge er at vi vet at de gjør jobben sin. De på sin side vet også meget godt at dersom de ikke gjør jobben sin så mister de oss som kunde. Akkurat på samme måte holder vi også en meget høy oppmerksomhet mot våre kundeforhold.

Kart

Vi lever i en internettid hvor kunde og leverandør, innen f eks datarelaterte tjenester, strengt tatt ikke trenger å se hverandre. Som opplæringsbedrift er vi heller ikke avhengig av at våre lærere må være lokalisert i samme bygg. Det som er viktig for oss er at våre lærere er er de rette personene og har de holdningene vi mener er de riktige. På denne måten kan vi også få de beste lærerne. Vi har ofte møter og snakker sammen via video som om vi satt i samme rom.

På kurssiden har vi et gjennomtenkt opplegg for hvordan kurs rent praktisk skal gjennomføres. Vi mener selv at vår egenutviklede pedagogiske presentasjonsmåte er laget på en slik måte at du som kunde vil få et meget godt utbytte av våre kurs, uansett hvilket kurs det dreier seg om. Vi er av den mening at det faglige alene aldri kan veie opp for en god fremstillingsmåte, men dette betyr ikke at vi senker kravet til det faglige. I klartekst betyr dette at en dårlig lærer kan forvirre mer enn han eller hun forklarer, og slike lærere står ikke på vår ønskeliste. Om en lærer ikke kan forklare kompliserte ting på en enkel måte så har vedkommende mislykkes eller kanskje i verste fall ikke engang forstått problemet selv.

Undervisningsbedrift med gode resultater

BonsaitreI bunnen av vår virksomhet ligger kunnskap og kvalitet. Vi har f eks på vårt salgskurs en advokat og en IT-ingeniør som er spesialister innen B2C og B2B salg og begge lærerne underviser på samme kurs. På våre kurs tar vi inn mellom 10-15 elever for at vi ikke skal få for mange eller for få deltakere og dette synes vi er viktig å holde fokus på. Grunnen til at vi ikke gjør som enkelte andre og fyller et auditorium med elever er fordi vi ikke ønsker å bli betraktet som "guruer", men som lærere som har en nærhet til sine elever og som de kan kommunisere med. Vi tror heller ikke at kunnskapen vil sitte særlig lenge med slike passive forestillinger og derfor har vi et bevisst forhold til størrelser på klasser.

MS-Office

Innen IT er kanskje det beste argumentet for å velge oss er at vi har vært med kontordataalderen fra starten, dvs på midten av 80' tallet, og i hovedsak har drevet med undervisning innen IT siden dengang man hadde Sintran eller DOS med WordPerfect på store disketter. Vi bruker alltid nyeste tilgjengelige programvare og siden vi har vært med de forskjellige programmene på de mange oppdateringene, kjenner vi også til en rekke av programmenes "hemmeligheter". Vi underviser i alt fra det mest grunnleggende og til/på ingeniørnivå.

Våre større kunder er bl a: Forsvaret, NAV, offentlige etater og adminstrasjon, lærere fra skoleverket, medisinsk personell, kraftlagsingeniører og ansatte i private bedrifter. Vi har også hatt kunder fra interesseorganisasjoner og som privatpersoner.

Mye av det vi underviser i har vi selv laget kursopplegg og dokumentasjon til, men i de tilfeller der det allerede finnes gode lærebøker ser vi ingen grunn til å finne opp kruttet en gang til. Om du velger et kurs hos oss kan du være sikker på at kursopplegget er grundig gjennomtenkt av folk som har lang erfaring.

CS5

Vi har undervist over 3500 elever og mange av dem i programvare som bl a FrontPage, Publisher, Dreamweaver, HTML i notepadeditor, PhotoShop, PageMaker, generell typografi, grafiske design og alle standardprogrammer innen MS-officefamilien, som vi naturligvis også har MOS-master i. Kurs i MCP og den mer kompliserte MCSE har også vært en del av våre undervisningspakker.

Våre kurs i annen internett og nettverksrelaterte programmer som f eks MySQL, FTP, HTTP, Linux, Joomla, Open Office og flere andre Open Source programmer har vært populære.

Vi holder salgskurs, bedriftsetableringskurs med økonomistyring, budsjettbehandling i Excel, kostnadsanalyser med tanke på å nå brake even raskest mulig og en rekke andre bedriftsrelaterte kurs med input om lover og regler fra vår advokat.

Vi håper du som kunde ser fordelen i at siden vi underviser i disse tingene forstår vi også utmerket godt din bedrifts behov for gode løsninger og det økonomiske aspektet rundt løsningene.

 


Du skal føle deg trygg når du er kunde hos oss i BWW.

Bjørn Watterud

BjørnDaglig leder ved BWW er utdannet IT-ingeniør med spesialisering på en rekke produkter. Har innen Microsoft den høyeste serftifiseringen som kalles MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) og har undervist på toppnivå innen Microsoftfamilien og Microsoftprodukter siden de kom på markedet.

Bjørn har også skrevet en mengde norsk kursdokumentasjon for produkter som ikke var tilgjengelig på norsk og i mange tilfeller heller ikke på engelsk. Han har også skrevet norske veiledninger for datarelaterte produkter på oppdrag fra bedrifter.

Er ellers utdannet innen ledelse (2 år), salg og markedsføring (2 år) og psykologi (3 år).

Han har arbeidet mye med større leveranser og tilknyttede forhandlinger til disse som sitt hovedvirksomhetsområde i mange år.

Er godt oppdatert på åpen kildekodemarkedet (open source) og har inngående kjennskap til Joomla (GNU/GPL lisensiert programvare) og en rekke plugins for Joomla.

Bjørn var tidligere med i et meget lærerikt høyskoleprosjekt under Nordisk Ministeråd i landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Temaet var "God pedagogikk for voksne" og alle de ca 50-60 deltakerne var høyt utdannende ressurspersoner innen høyskole- og universitetsmiljøet.

Har tidligere arbeidet med lyd/bildeoverføringer på ISDN og senere via internett hvorav deler av dette innbefattet telemedisin.

Han har også som prosjektleder vært med på å utvikle norges første klasserom på internett.

Bjørn har bygget opp databaseløsningene til www.meron.no og www.mearrasapmi.no som har høstet stor internasjonal anerkjennelse i universitets- og forskningsmiljøene.

Underviser i dag hovedsaklig innen prosjektledelse med prosjektstyringsverktøyet MS Project.

Er spesielt berømt som dyktig foreleser med praktiske lignelser som gir bedre forståelse.

Navnevalget

Siden grunnleggeren av firmaet har initialene BW er tanken bak navnet BWW en assosiasjon til det ellers velkjente WWW - World Wide Web.

I våre dager er webadressen viktig og WWW.BWW.NO er lett å huske. Navnet ble derfor valgt både som webadresse og firmanavn.

Betydningen av navnet kan deles inn i flere av våre fagområder som er kursvirksomhet innen Windows, hands on Webdesign eller Workshop i forskjellige kurs.

Kursvirksomheten er omfattende og nye lærere kommer hele tiden til.

Hva betyr logoen?

Logo_RGB

Logoen ble til gjennom mye prøving og feiling, men en ting var vi enige om og det var at logoen skulle inneholde de rene RGB-fargene, Rødt, Grønt og Blått. Dette er fargene som er basis for alle skjermer og disse kan blande opptil flere millioner andre farger og toner.

Pilene viser at det innen læring foregår en kontinuerlig prosess.

De blå knappene kan ha flere betydninger. De kan enten være tabulatorknapper eller det kan være en vekt i likevekt.

De blå trekantene som peker i hver sin retning kan symbolisere folk som kommer fra forskjellige samfunnslag, verdener eller kulturer og som har forskjellige forklaringer på hva som er "rett" eller "galt".

Vi vet at med forståelse kommer likevekt. Forståelse er vår handels- og merkevare.

 

IT-Bakgrunnskunnskaper

Vi er svært godt kjent for våre IT-kurs hvor vi har holdt fokus på å gjøre IT så enkelt som mulig for folk flest. IT er uten sidestykke det faget som inneholder flest forkortelser og sære faguttrykk. Vi synes vi har lykkes svært godt med å forklare disse uttrykkene og deres virkemåter på en måte som alle har klart å følge med på. Alle fornøyde tilbakemeldinger på dette bekrefter viktigheten av å gjøre vanskelige ting enkle.

Du som kunde skal være sikker på at du har kommet til en bedrift som kan faget sitt. Det er derfor kanskje betryggende å vite at det ligger solide IT-ingeniørkunnskaper og betydelig undervisningskompetanse i bunnen av vår virksomhet. 

Dertil kommer det en rekke sertifiseringer innen operativsystemer og høy spesialisering innen forskjellig programvare.

Noen lærere har også flere års erfaring som vanlige serviceingenører innen både hardware og software.

MCSE MCP